WALING
advocatenkantoor

Dr. mr. Cornélie Waling

Dr. mr. Cornélie Waling is gespecialiseerd in het ondernemingsstraf- en sanctierecht met als zwaartepunt het economisch- en milieustrafrecht, bedrijfsongevallen en strafrecht en het financieel strafrecht. Zij behandelt voorts strafcassaties op het terrein van het gehele strafrecht.

Haar cliënten zijn doorgaans (beursgenoteerde) ondernemingen, overheden en hun bestuurders, alsmede andere professionals. Zij trad op voor oliemaatschappijen, banken, bouwondernemingen, ondernemingen werkzaam in de (petro)chemische industrie, de afvalverwerking en -inzameling, de staalindustrie en de scheepsbouw, voor een grote luchthaven, een bekend dagblad, voor verzekeringsmaatschappijen, voor ondernemingen in de gezondheidszorg en hun bestuurders, alsmede voor overheden en hun bestuurders, waaronder voor de Staat, gemeenten en provincies.

Cornélie Waling heeft een jarenlange ervaring als advocaat in gecompliceerde strafzaken. Zij startte haar carrière in de advocatuur in 1991 bij het toentertijd meest gerenommeerde strafrechtkantoor van Nederland, Wladimiroff & Spong. Zij werd daar partner in 1994. Vanaf 2000 was zij als oprichter, partner en naamgever verbonden aan het Haagse kantoor Wladimiroff & Waling. Op 1 januari 2010 startte zij het kantoor Waling Advocaten.

Zij was kroonlid van de Raad voor het Milieubeheer in 1993 en 1994. Van 1986 tot 1991 werkte zij op het Max-Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg (BRD). Zij was daar verantwoordelijk voor de Afdeling Nederland.  In die functie verrichtte zij (rechtsvergelijkend) wetenschappelijk onderzoek op strafrechtelijk gebied en adviseerde zij wetgevers en het openbaar ministerie van diverse landen, alsmede de Europese Commissie over onderwerpen het Nederlandse strafrecht betreffend.

Cornélie Waling is als docent verbonden aan de Specialisatie Opleiding Strafrecht.

Van 2003 tot 2011 was zij lid van de Adviescommissie Strafprocesrecht van het Ministerie van Justitie en van 1998 tot 2017 was zij lid van de Adviescommissie Strafrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten. Zij is voorzitter van de Stichting Strafrechtspraktijk en is lid van de redactie van het Handboek Strafzaken en van de redactie van de tijdschriften “Overheid en Aansprakelijkheid” en “Milieu & Recht”.

Cornélie Waling is magna cum laude gepromoveerd op een proefschrift over het Nederlands Milieustrafrecht.  De Grotius Specialisatie Opleiding Milieurecht sloot zij in 1994 cum laude af. In 1984/85 studeerde zij aan de Universiteit van Stockholm, waar zij de Diploma Course in Graduate Legal Studies afsloot met het  predicaat “with distinction”. Zij studeerde Frans, en Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam.

Dr. mr. Cornélie Waling is lid van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS), de Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA), de Vereniging van Milieurechtadvocaten (VMA), de Vereniging voor Milieurecht (VMR), de Assocation Internationale de Droit Pénal (AIDP) en het Gezelschap voor Internationaal Strafrecht (GIS).

Zij heeft ruime ervaring met zaken in een internationale context en beschikt over een goede beheersing van de Engelse, Duitse, en Franse, alsmede over een redelijke beheersing van de Zweedse taal.

c.waling@walingadvocaten.nl

Anderen over dr. mr. C. Waling:

  • Georg van Daal in ”Sterk merk”: ”Cornélie Waling is een begrip in milieustrafzaken door de hoge kwaliteit die ze levert”.
  • Quote Professionals, legal and finance: ”Kopstuk op het gebied van het milieustrafrecht”.
  • Dr. mr. Cornélie Waling werd in 2013 door Who’s Who Legal aangemerkt als leading Business Crime Defence specialist.

Interviews: