WALING
advocatenkantoor

Bedrijfsongevallen en sancties

Ondernemingen die te maken krijgen met een calamiteit zoals een ontploffing, een brand, het instorten van een bedrijfsgebouw, het omvallen van een kraan of een hefbrug etc., worden, met name indien dit tot ernstige gevolgen voor de werknemers of de omgeving van het bedrijf heeft geleid, meteen onder een vergrootglas gelegd.  De onderneming en haar bestuurders lopen in dat soort gevallen een aanzienlijk risico om na afloop van dat onderzoek te worden vervolgd voor strafbare feiten als dood door schuld, het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel door schuld, al dan niet opzettelijke brandstichting, veroorzaking van een ontploffing, overtreding van allerlei voorschriften uit de bijzondere (milieu)wetgeving en overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet.

Advocatenkantoor Waling heeft ruime ervaring met bijstand aan ondernemingen en hun bestuurders in dit soort zaken.

Voor meer informatie: 070-3108686