WALING
advocatenkantoor

Economisch strafrecht

Het economisch strafrecht is dat deel van het strafrecht dat betrekking heeft op overtreding van de voorschriften die ons economisch leven regelen. Die voorschriften zijn te vinden in tal van bijzondere wetten en daarbij behorende uitvoeringsregelingen.

De sancties bij overtreding van die voorschriften en de bijzondere spelregels voor dit rechtsgebied zijn opgenomen in de Wet op de economische delicten.

Overtreding van de voorschriften uit alle milieuwetten, waaronder de Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Meststoffenwet, de Waterwet, de Kernenergiewet,  maar ook van belangrijke voorschriften uit andere bijzondere wetten, zoals de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet op het financieel toezicht, de Wet op de kansspelen, de Wet toezicht trustkantoren, de Warenwet, de Sanctiewet 1977, de Wet aansprakelijkheid olietankschepen en de Wet op het consumentenkrediet, is onder het toepassingsbereik van de  Wet op de economische delicten gebracht.

Advocatenkantoor Waling beschikt over een zeer grondige kennis van en jarenlange ervaring met de bijstand aan ondernemingen, overheden en hun bestuurders op dit rechtsgebied.

Dr. mr. Cornélie Waling doceert economisch en bijzonder strafrecht op de Opleiding Specialisatie Strafrecht van de Universiteit Utrecht (opleiding voor ervaren strafrechtadvocaten tot specialist), waarvan het diploma toegang geeft tot het volwaardig lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging Van Strafrechtadvocaten.

Voor meer informatie: 070-3108686