WALING
advocatenkantoor

Overheden

Overheden komen steeds vaker met het strafrecht in aanraking. Dr. mr. Cornélie Waling heeft ruime ervaring met de bijstand aan overheden in strafzaken. Onder haar cliënten bevinden zich gemeenten, een provincie, een overheidsdienst en de Staat. Dr. mr. Cornélie Waling is lid van de redactie van het tijdschrift “Overheid en Aansprakelijkheid”.

Het navolgende artikel bevat de actuele stand van zaken op dit rechtsgebied en wordt nader besproken bij “Actualiteiten“: Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid. Het is in 2013 gepubliceerd. De daarin beschreven, in de jurisprudentie ontwikkelde, criteria voor de beoordeling van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun feitelijk leiding- en opdrachtgevers en hun vervolgbaarheid zijn sindsdien niet gewijzigd en (door de Hoge Raad) bevestigd. Het in het artikel beschreven wetsontwerp is op 10 november 2015 door de eerste kamer verworpen.
De actuele stand van zaken wordt nader beschreven bij “Actualiteiten